var gtm4wp_datalayer_name = "dataLayer"; var dataLayer = dataLayer || [];

Menu

Languages

×

Mini Cart

Winkelwagen

×

WEDSTRIJDREGLEMENT EINDEJAARSWEDSTRIJD LASSO 2019 

ALGEMEEN

 • Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze wedstrijd. 
 • Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd ‘Eindejaarswedstrijd LASSO’ georganiseerd door LASSO JUWELEN – Parijsstraat 10 – 3000 Leuven.
 • Ondanks alle voorzorgen die LASSO JUWELEN aan de dag legt bij de organisatie van de wedstrijd, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding …). Dergelijke fouten binden LASSO JUWELEN niet en kunnen de organisatie evenmin worden tegengeworpen. 
 • LASSO JUWELEN behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in specificaties of prijzen. 

DEELNAME

 • Deelnemen aan de wedstrijd kan in de winkel van LASSO JUWELEN. Duurtijd van de wedstrijd wordt via sociale media aangekondigd. LASSO JUWELEN behoudt zich het recht de wedstrijd vroegtijdig te stoppen of te verlengen. 
 • Om geldig deel te nemen moet de deelnemer minimum en maximum één foto maken met de Instax van LASSO JUWELEN, met zijn of haar favoriete juweel in de winkel van LASSO JUWELEN. 
 • Er is slechts één deelname mogelijk per persoon. 
 • LASSO JUWELEN houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor een prijs. 
 • De deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle eigen kosten verbonden aan het deelnemen aan de wedstrijd. 

RECHTEN

 • Met deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer LASSO JUWELEN de toestemming voor het publiceren van hun namen en gemaakte foto. LASSO JUWELEN kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele privacyschendingen.
 • De deelnemers hebben niet het recht de uitslag van de wedstrijd te betwisten.

WINNAARS & PRIJZEN 

 • Er is slechts één winnaar en wordt na afloop van de wedstrijd geloot. Slechts vanaf het moment dat LASSO JUWELEN over alle nodige gegevens van de winnaar beschikt, heeft de winnaar recht op een prijs. 
 • De prijs is het gratis ontvangen van het favoriete juweel (vastgelegd op de Instaxfoto). 
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op de sociale media pagina’s van LASSO JUWELEN.
 • De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd.
 • De winnaar verbindt zich ertoe zijn/haar bestelling op te halen in de winkel.